Vyšlechtili jsme nové odrůdy

vojtěšky seté: Aneta (2017), Nora (2017), Vendulka (2018)

a jílku jednoletého Marek (v registračním řízení).