Šlechtitelská stanice Slavice

Historie

Stanice byla založena v roce 1946 a nachází se na okraji obce Slavice. Obec Slavice byla původně samostatná, od roku 1980 je integrovanou částí města Třebíče, od kterého je vzdálena 4 km.

Původní záměr na zřízení pracoviště Státního výzkumného ústavu jetelářského se zde však neuskutečnil. Od svého založení byla stanice specializována na šlechtění pícnin, ze kterých postupně převládalo šlechtění jetele plazivého, jetele lučního a jílku vytrvalého. V roce 1977 pak byla stanice přičleněna k VŠÚP Troubsko. V roce 1980 byla provedena rekonstrukce a dostavba objektu (původně zbytkový statek), která podstatně zlepšila pracovní podmínky pro šlechtění.

Po privatizaci se ŠS Slavice stala součástí firmy AGROGEN spol. s r.o. Troubsko a její šlechtitelská činnost dále pokračuje.

Organizační struktura:

Na stanici pracuje 14 zaměstnanců:

Vedoucí stanice, vedoucí šlechtění, 2x šlechtitel, 2x mladší šlechtitel, účetní, 4x dělnice ve šlechtění, 3x traktorista-opravář.

Vedoucí stanice:

Martin Svoboda

Hlavní šlechtitel:

Ing. Martin Mastný

Šlechtitel:

Ing. Marcela Šoustalová

Mladší šlechtitel:

Eva Dufková

Mladší šlechtitel:

Vendula Linhartová

Účetní stanice:

Zdenka Öberreiterová

Přírodní podmínky

Šlechtitelská stanice Slavice leží ve výrobní oblasti bramborářské, subtyp pšeničný, nadmořská výška kolísá mezi 495 – 520 m, průměrná teplota je 7°C a průměrné srážky činí 520 mm.
Šlechtění

Půdní a klimatické podmínky stanice umožňují intenzivní jetelářství jak po semenářské stránce tak i po pícninářské stránce. Proto byly a jsou na stanici v první řadě šlechtěny jeteloviny, tj. jetel luční 2n, jetel plazivý, dále v menší míře úročník lékařský, komonice bílá, dříve i štírovník.
V současné době se pracuje na šlechtění doplňkových druhů jetelovin:
Jetel ladní, Trifolium nigrescens, Trifolium rubens a Trifolium ambiguum.
Z dalších plodin jsou to krmná kapusta a zejména pak trávy jako jílek vytrvalý 2n, psineček obrovský, tomka vonná, kostřava rákosovitá, kostřava ovčí, lipnice nízká, smělek štíhlý aj. V minulosti se na stanici šlechtila jarní vikev, ozimé řepky. Výměra novošlechtění se v jednotlivých letech pohybovala od několika ha až po 20 ha.

Ve velkém rozsahu probíhá na stanici též udržovací šlechtění četných odrůd pícnin,v současné době 31 odrůd ( 8 z 9 českých odrůd jetele plazivého).
Další činnost

Kromě šlechtění a množitelské činnosti se na stanici připravují travní a jetelotravní směsi. V nynějším sortimentu je 12 druhů směsí a další připravujeme po dohodě dle přání zákazníka. Stanice připravuje účelové směsi pro konkrétního uživatele dle požadavku zákazníka a účelu použití (na suchá stanoviště trávníky na sídlištích, rekultivace, mezipásy v sadech a vinicích, na zátěžová dětská hřiště a podobně, dále směsi pro koně, ovce, kozy, pštrosy, na letiště, do sadu atd.). Samozřejmostí je i bezplatná poradenská činnost.

Na stanici jsou dále zakládány firemní zkoušky s kukuřicí, ozimým ječmenem, ozimým triticale, s jílkem vytrvalým a vojtěškou setou.
V rostlinné výrobě se zabýváme produkcí pšenice ozimé, pšenice jarní a řepky ozimé.

V roce 2006 byly na Šlechtitelské stanici vyšlechtěny dvě nové odrůdy jetele lučního Slavoj a Slavín a jílku vytrvalého Jonas.

V roce 2007 byla vyšlechtěna nová odrůda jílku vytrvalého Slávek.

V roce 2008 byla vyšlechtěna další nová odrůda jílku vytrvalého Sadek, jetele plazivého Luke, kapusty krmné Ariel a psinečku velikého Vaclav.

V roce 2009 byly vyšlechtěny odrůdy jetele plazivého Bak a Borek

V roce 2012 byla vyšlechtěna odrůda jetele kavkazského Vonek

V roce 2019 byla vyšlechtěna odrůda jílku vytrvalého Petrus

V současné době všechny tyto odrůdy nabízíme k množení, jako vhodné přerušovače. Kdy v době propadu cen obilovin se jeví jako perspektivní plodiny do osevního postupu.

Nabízíme zprostředkované množení hořčice bílé, jílku jednoletého, psinečku velikého a ost. pro naše zahraniční partnery.
tel. 568843112