Šlechtitelská stanice Želešice

Historie

 • 1877 založeny ovocné školky Fridrichem Wanieckem
 • Po roce 1945 rozšířeny o hospodářství Státního statku Hajany a JZD Želešice
 • 1965 byl podnik přičleněn pod Šlechtitelský a semenářský podnik v Brně
 • 1967 zahájeno šlechtění pícnin v Želešicích
 • 1974 vystavěna současná budova šlechtitelské stanice
 • 1977 byla ŠS Želešice zařazena do VHJ OSEVA a stala se součástí Výzkumného a šlechtitelského ústavu pícninářského v Troubsku
 • 1995 po privatizaci je ŠS Želešice začleněna do společnosti AGROGEN, spol. s r.o. spolu se ŠS Slavice a částí ŠÚP Troubsko

Organizační struktura:

Na stanici pracuje 14 zaměstnanců:

Na stanici pracuje celkem 20 zaměstnanců: 7 techniků a 13 dělníků

Vedoucí ŠS, agronom:

Ing. Zdeněk Janča (603 809 827)

Vedoucí úseku šlechtění :

Ing. Robert Dulík (739 570 461)

– šlechtění, POR

Účetní:

Lenka nováková

Šlechtitelé:

Ing. Zdenka Fridrichová (733 534 272)

– léčivé a kořeninové rostliny

Vedoucí úseku ovocných sadů:

Ing. Vladimír Procházka (739 570 463)

Samostatná laborantka:

Alena Straková

Úsek čištění osiv:

Ing. Robert Dulík (739 570 461)

Přírodní podmínky:

– výrobní oblast řepařská, subtyp ječný

– půdní typ je hnědozem značně smytá erozní činností

– nadmořská výška 206 m

– třicetileté průměrné hodnoty: teplota 9,30C a srážky 511 mm

Tvorba nových genotypů

Je zaměřena zejména na pícniny /vojtěška setá, vičenec ligrus, jetel plazivý, jílek mnohokvětý a jednoletý, psineček tenký, svazenka vratičolistá/, tritikale a léčivé a kořeninové rostliny.

Na stanici jsou také zakládány zkoušky výkonu tritikale, pšenice, ječmene ozimého.

Udržování šlechtění

Provádíme u 22ti odrůd pícnin a 22ti druhů léčivých a kořeninových rostlin.

Další činnost

  • Prodáváme osiva pícnin, léčivých rostlin a travních směsí.
  • Prodáváme ovoce /třešně, meruňky, broskve a jablka/
  • Provádíme sušení a čištění osiv ve službě
  • Dále pěstujeme osivářskou krmnou pšenici, sladový ječmen, hořčici, svazenku, proso apod..
  • Provádíme poradenskou činnost k pěstování a ochraně rostlin.

Nově registrované odrůdy

 • V roce 2006 byla registrována nová odrůda vojtěšky Kamila
 • V roce 2008 vojtěška Litava
 • V roce 2009 vojtěška Holyna a Tereza, svazenka vratičolistá Meva, jetel plazivý Bobr
 • V roce 2010 svazenka vratičolistá Vega
 • V roce 2014 tritikále ozimé Kvido
 • V roce 2016 bér italský Simon
 • V roce 2016 proso seté Rupro
 • V roce 2017 vojtěška setá Aneta
 • V roce 2017 vojtěška setá Nora
 • V roce 2018 vojtěška setá Vendulka
 • V roce 2019 bér italský Agal
 • V roce 2019 jílek jednoletý Marek

Nabídka množení

Nabízíme množení osiv hořčice bílé, vojtěšky seté, svazenky vratičolisté, vičence ligrus, jílku jednoletého a hybridního.