Nové odrůdy

V roce 2019 se nám podařilo vyšlechtit další nové odrůdy, které jsou zapsány v seznamu odrůd. Jedná se o bér italský AGAL a jílek jednoletý MAREK, tyto odrůdy byly vyšlechtěny na Šlechtitelské stanici v Želešicích. Jako další jsme vyšlechtili novou odrůdu jílku vytrvalého PETRUS, která je vyšlechtěna na Šlechtitelské stanici Slavice.

Publicita projektů programu rozvoje venkova

Nákup stroje na zpracování půdy

Nákup stroje na zpracování půdy Hlavní cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Nákup stroje, který provede kvalitní podmítku, která zajistí dobré odplevelení pozemku, dojde ke snížení spotřeby PHM a šetrnějšímu hospodaření s půdní [...]

Revitalizace budovy Želešice

Revitalizace budovy Želešice Hlavní cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude dílčí revitalizace budovy Šlechtitelské stanice Želešice prostřednictvím výměny oken a výměny  vstupní dveří do budovy. Výsledkem projektu bude zajištění stálosti [...]