Nové odrůdy

V roce 2019 se nám podařilo vyšlechtit další nové odrůdy, které jsou zapsány v seznamu odrůd. Jedná se o bér italský AGAL a jílek jednoletý MAREK, tyto odrůdy byly vyšlechtěny na Šlechtitelské stanici v Želešicích. Jako další jsme vyšlechtili novou odrůdu jílku vytrvalého PETRUS, která je vyšlechtěna na Šlechtitelské stanici Slavice.

Nové odrůdy2020-03-25T10:55:24+01:00

Publicita projektů programu rozvoje venkova

2020-03-24T12:04:30+01:00

Nákup stroje na zpracování půdy

Nákup stroje na zpracování půdy Hlavní cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Nákup stroje, který provede kvalitní podmítku, která zajistí dobré odplevelení pozemku, dojde ke snížení spotřeby PHM a šetrnějšímu hospodaření s půdní [...]

Nákup stroje na zpracování půdy2020-03-24T13:00:03+01:00

Revitalizace budovy Želešice

Revitalizace budovy Želešice Hlavní cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude dílčí revitalizace budovy Šlechtitelské stanice Želešice prostřednictvím výměny oken a výměny  vstupní dveří do budovy. Výsledkem projektu bude zajištění stálosti [...]

Revitalizace budovy Želešice2020-03-24T13:01:14+01:00
Go to Top