Revitalizace budovy Želešice

Hlavní cíl projektu:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude dílčí revitalizace budovy Šlechtitelské stanice Želešice prostřednictvím výměny oken a výměny  vstupní dveří do budovy. Výsledkem projektu bude zajištění stálosti prostředí pro jednotlivé typy místností v budově, které je třeba pro získávání kvalitních a přesných výsledků. Kvalitní výsledky jsou důležité pro spokojenost partnerů a další výzkum a vývoj v oblasti zemědělství ČR.