Nákup stroje na zpracování půdy

Nákup stroje na zpracování půdy Hlavní cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Nákup stroje, který provede kvalitní podmítku, která zajistí dobré odplevelení pozemku, dojde ke snížení spotřeby PHM a šetrnějšímu hospodaření s půdní [...]

Revitalizace budovy Želešice

Revitalizace budovy Želešice Hlavní cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude dílčí revitalizace budovy Šlechtitelské stanice Želešice prostřednictvím výměny oken a výměny  vstupní dveří do budovy. Výsledkem projektu bude zajištění stálosti [...]

Nákup stroje na zpracování půdy

Nákup stroje na zpracování půdy Hlavní cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude nákup nových nesených bran s redukovatelným záběrem, které budou vhodné k odplevelování pozemků a odstraňování posklizňových zbytků. Přínosy prutových bran budou následující: [...]