Nákup stroje na zpracování půdy

Nákup stroje na zpracování půdy Hlavní cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Nákup stroje, který provede kvalitní podmítku, která zajistí dobré odplevelení pozemku, dojde ke snížení spotřeby PHM a šetrnějšímu hospodaření s půdní [...]

Nákup stroje na zpracování půdy2020-03-24T13:00:03+01:00

Revitalizace budovy Želešice

Revitalizace budovy Želešice Hlavní cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude dílčí revitalizace budovy Šlechtitelské stanice Želešice prostřednictvím výměny oken a výměny  vstupní dveří do budovy. Výsledkem projektu bude zajištění stálosti [...]

Revitalizace budovy Želešice2020-03-24T13:01:14+01:00

Nákup stroje na zpracování půdy

Nákup stroje na zpracování půdy Hlavní cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude nákup nových nesených bran s redukovatelným záběrem, které budou vhodné k odplevelování pozemků a odstraňování posklizňových zbytků. Přínosy prutových bran budou následující: [...]

Nákup stroje na zpracování půdy2020-03-24T13:03:53+01:00
Go to Top