Nákup stroje na zpracování půdy

Hlavní cíl projektu:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Nákup stroje, který provede kvalitní podmítku, která zajistí dobré odplevelení pozemku, dojde ke snížení spotřeby PHM a šetrnějšímu hospodaření s půdní vláhou, kterou kvalitní podmítka zachytí. Sníží se spotřeba chemických látek na likvidaci plevelů.